Cijepači za drva

Cjepač hidraulični 10 t-pritiska

Namjena: Cjepač za domaćinstvo

Snaga: 10t

Mogućnost izrade - na kardanski pogon

- s el.motorom 3 kw trofaznim

Tehnički podaci:

- visina…...….. 1525 mm -dimenzije sjekire:- visina…….150mm

-duljina………..1000 mm                               - duljina…...140mm

-širina…………..600 mm                                - širina……..230mm

-težina………….120 kg                                  - hod sjekire 500mm

-potrebna snaga traktora………….. 8 kw

-spremnik ulja 7l

-pritisak pumpe max 150 bara

-protok ulja u min 25l

-ugrađene ruke za sigurno držanje trupaca-prema EU

-max duljina cijepanja 1000mm,minim.570mm

Mogućnost dodatna opreme : -sjekira 4 kraka


Uputstvo za rad:

Strojem za cijepanje drva mogu raditi i rukovati osobe koje imaju obuku i ne mlane od 18 godina.

Radno odijelo mora biti profesionalno za rad u šumarstvu sa svom zaštitnom opremom propisanom

zakonom o zaštiti na radu.

Cjepač se prije rada mora postaviti na tvrdi teren i provjeriti dali je sve dobro pričvršćeno na traktor.

Kod cijepanja metričnih trupaca potrebno je otvoriti stol(na pante je)

Sjekira raskoli trupac do pola i digne ga gore ,tada zatvorite stol i raskolite do kraja

Ovim strojem je vrlo lagano i jednostavno cijepati trupce dužine 1m i kraće.

Nakon nekoliko sati rada stroj je potrebno pregledati i ukoliko nešto nije ispravno staviti u normalno

stanje, s neispravnim strojem se ne smije nikako raditi

Garantni list vrijedi 1 godinu ako se poštuju sve upute za rad.

Stroj nije opasan za rad ako se s njim postupa po prije navedenim pravilima , pažljiv

Cjepač hidraulični 10 t-pritiska
Cjepač hidraulični 10 t-pritiska
Cjepač hidraulični 10 t-pritiska
Cjepač hidraulični 10 t-pritiska
Cjepač hidraulični 10 t-pritiska
Cjepač hidraulični 10 t-pritiska
Cjepač hidraulični 10 t-pritiska

Cijepači za drva

Cjepač hidraulični 15 t-pritiska

Namjena: Cjepač za profesionalnu uporabu.

Snaga: 15t

Mogućnost izrade - na kardanski pogon

- s el.motorom 5,5 kw trofaznim

Tehnički podaci:

- visina…...….. 1525 mm -dimenzije sjekire:- visina…….200mm

-duljina………..1200 mm                               - duljina…...150mm

-širina…………..800 mm                                - širina……..125mm

-težina………….250 kg                                  - hod sjekire 1000mm

-stup cjepača…..HEB 140

-potrebna snaga traktora………….. 15 kw

-spremnik ulja 25l

-pritisak pumpe max 200 bara

-protok ulja u min 40l

-ugranena ruka za podizanje trupaca

-max duljina cijepanja 1000mm

Mogućnost dodatna opreme :

-sjekira 4 kraka

-stol za kratka drva


Uputstvo za rad:

Strojem za cijepanje drva mogu raditi i rukovati osobe koje imaju obuku i ne mlane od 18 godina.

Radno odijelo mora biti profesionalno za rad u šumarstvu sa svom zaštitnom opremom propisanom

zakonom o zaštiti na radu.

Cjepač se prije rada mora postaviti na tvrdi teren i provjeriti dali je sve dobro pričvršćeno na traktor.

Ovim strojem je vrlo lagano i jednostavno cijepati trupce dužine 1m i kraće.

Nakon nekoliko sati rada stroj je potrebno pregledati i ukoliko nešto nije ispravno staviti u normalno

stanje, s neispravnim strojem se ne smije nikako raditi

Garantni list vrijedi 1 godinu ako se poštuju sve upute za rad.

Stroj nije opasan za rad ako se s njim postupa po prije navedenim pravilima , pažljivo i trezveno

Cjepač hidraulični 15 t-pritiska
Cjepač hidraulični 15 t-pritiska
Cjepač hidraulični 15 t-pritiska
Cjepač hidraulični 15 t-pritiska
Cjepač hidraulični 15 t-pritiska
Cjepač hidraulični 15 t-pritiska

Cijepači za drva

Cjepač hidraulični 20 t-pritiska

Namjena: Cjepač za profesionalnu uporabu

Snaga: 20t

Mogućnost izrade - na kardanski pogon

- s el.motorom 7,5 kw trofaznim

Tehnički podaci:

- visina…...….. 1525 mm -dimenzije sjekire:- visina…….200mm

-duljina………..1200 mm                              - duljina…...150mm

-širina…………..800 mm                               - širina……..125mm

- težina………….320 kg                                  - hod sjekire 1000mm

- stup cjepača…..HEB 200

- potrebna snaga traktora………….. 15 kw

- spremnik ulja 25l

- pritisak pumpe max 200 bara

- protok ulja u min 40l

- ugranena ruka za podizanje trupaca

- max duljina cijepanja 1000mm

Mogućnost dodatna opreme :

- sjekira 4 kraka

- stol za kratka drva


Uputstvo za rad:

Strojem za cijepanje drva mogu raditi i rukovati osobe koje imaju obuku i ne mlane od 18 godina.

Radno odijelo mora biti profesionalno za rad u šumarstvu sa svom zaštitnom opremom propisanom

zakonom o zaštiti na radu.

Cjepač se prije rada mora postaviti na tvrdi teren i provjeriti dali je sve dobro pričvršćeno na traktor.

Ovim strojem je vrlo lagano i jednostavno cijepati trupce dužine 1m i kraće.

Nakon nekoliko sati rada stroj je potrebno pregledati i ukoliko nešto nije ispravno staviti u normalno

stanje, s neispravnim strojem se ne smije nikako raditi

Garantni list vrijedi 1 godinu ako se poštuju sve upute za rad.

Stroj nije opasan za rad ako se s njim postupa po prije navedenim pravilima , pažljivo i trezveno

Cjepač hidraulični 20 t-pritiska
Cjepač hidraulični 20 t-pritiska
Cjepač hidraulični 20 t-pritiska
Cjepač hidraulični 20 t-pritiska
Cjepač hidraulični 20 t-pritiska
Cjepač hidraulični 20 t-pritiska
Cjepač hidraulični 20 t-pritiska
Cjepač hidraulični 20 t-pritiska

Cijepači za drva

Cjepač hidraulični 20 t-pritiska ležeći

 
Cjepač hidraulični 20 t-pritiska ležeći
Cjepač hidraulični 20 t-pritiska ležeći

Cijepači za drva

Cjepač na špicu za metrična drva

Tehnički podaci:

- visina…...….. 800 mm

- duljina………..1250 mm                              

- širina…………..900 mm                              

- težina………….80 kg                                

- potrebna snaga traktora…………..25 kw

- dozvoljeni broj obrtaja....................200-300min

- max promjer svrdla.........................260mm

- dužina svrdla....................................490mm

- svrdlo se sastoji od 3 dijela

- kapacitet za 1h rada stroja...............5-8m

- dozvoljeni promjer drva...................1000mm

- dozvoljena dužina drva....................min.800mm,max.-1100mm

- ako ima postolje za kratka drva može i kraće


Uputstvo za rad:

Strojem za cijepanje drva mogu raditi i rukovati osobe koje imaju obuku i ne mlane od 18 godina.

Radno odijelo mora biti profesionalno za rad u šumarstvu sa svom zaštitnom opremom propisanom

zakonom o zaštiti na radu.

Cjepač se prije rada mora postaviti na tvrdi teren i provjeriti dali je sve dobro pričvršćeno na traktor.

Trupce deblje od 400mm,obavezno se mora prije cijepanja zarezati motornom pilom radi lakšeg kalanja

Trupce koji su žilavi,isprepleteni,kvrgavi,prejako suhi treba također zarezat motornom pilom

Radi očuvanja ispravnosti  i dužeg vijeka trajanja stroja,nesmije se jačim traktorom siliti da pucaju takvi komadi i nikako ako drvo zapne okretati smijer kretanja kardanskog vratila

U takvim slučajevima treba pažljivo skinuti drvo linijom manjeg otpora ili zarezati motornom pilom- nikako ne sjekirom jer može doći do oštećenja svrdla

Svrdlo se u toku kraćeg ili duljeg rada zagrijava pa ga je potrebno hladiti poljevanjem vodom ili uljem ,hladiti se mora radi očuvanja ležaja

Nakon nekoliko sati rada stroj je potrebno pregledati i ukoliko nešto nije ispravno staviti u normalno

stanje, s neispravnim strojem se ne smije nikako raditi

Prilikom rada kada drvo dobro ne puca zna se dogoditi da se traktor guši(opterečenje)ovo vrijedi za slabije traktore-tada mora biti obučena osoba kod traktora,isto tako kad se radi i s jačim traktorom velike snage,a drvo ne puca trebaju se prilagoditi okretaji-sve u cilju očuvanja stroja

Garantni list vrijedi 1 godinu ako se poštuju sve upute za rad.

Stroj nije opasan za rad ako se s njim postupa po prije navedenim pravilima , pažljivo i trezveno i bez upotrebe bilo kakve sile

Cjepač na špicu za metrična drva
Cjepač na špicu za metrična drva
Cjepač na špicu za metrična drva
Cjepač na špicu za metrična drva
Cjepač na špicu za metrična drva

Cijepači za drva

Cjepač na špicu za metrična i kratka drva

Tehnički podaci:

- visina…...….. 800 mm

- duljina………..1250 mm                              

- širina…………..900 mm                              

- težina………….80 kg                                

- potrebna snaga traktora…………..25 kw

- dozvoljeni broj obrtaja....................200-300min

- max promjer svrdla.........................260mm

- dužina svrdla....................................490mm

- svrdlo se sastoji od 3 dijela

- kapacitet za 1h rada stroja...............5-8m

- dozvoljeni promjer drva...................1000mm

- dozvoljena dužina drva....................min.800mm,max.-1100mm

- ako ima postolje za kratka drva može i kraće


Uputstvo za rad:

Strojem za cijepanje drva mogu raditi i rukovati osobe koje imaju obuku i ne mlane od 18 godina.

Radno odijelo mora biti profesionalno za rad u šumarstvu sa svom zaštitnom opremom propisanom

zakonom o zaštiti na radu.

Cjepač se prije rada mora postaviti na tvrdi teren i provjeriti dali je sve dobro pričvršćeno na traktor.

Trupce deblje od 400mm,obavezno se mora prije cijepanja zarezati motornom pilom radi lakšeg kalanja

Trupce koji su žilavi,isprepleteni,kvrgavi,prejako suhi treba također zarezat motornom pilom

Radi očuvanja ispravnosti  i dužeg vijeka trajanja stroja,nesmije se jačim traktorom siliti da pucaju takvi komadi i nikako ako drvo zapne okretati smijer kretanja kardanskog vratila

U takvim slučajevima treba pažljivo skinuti drvo linijom manjeg otpora ili zarezati motornom pilom- nikako ne sjekirom jer može doći do oštećenja svrdla

Svrdlo se u toku kraćeg ili duljeg rada zagrijava pa ga je potrebno hladiti poljevanjem vodom ili uljem ,hladiti se mora radi očuvanja ležaja

Nakon nekoliko sati rada stroj je potrebno pregledati i ukoliko nešto nije ispravno staviti u normalno

stanje, s neispravnim strojem se ne smije nikako raditi

Prilikom rada kada drvo dobro ne puca zna se dogoditi da se traktor guši(opterečenje)ovo vrijedi za slabije traktore-tada mora biti obučena osoba kod traktora,isto tako kad se radi i s jačim traktorom velike snage,a drvo ne puca trebaju se prilagoditi okretaji-sve u cilju očuvanja stroja

Garantni list vrijedi 1 godinu ako se poštuju sve upute za rad.

Stroj nije opasan za rad ako se s njim postupa po prije navedenim pravilima , pažljivo i trezveno i bez upotrebe bilo kakve sile

Cjepač na špicu za metrična i kratka drva
Cjepač na špicu za metrična i kratka drva
Cjepač na špicu za metrična i kratka drva
Cjepač na špicu za metrična i kratka drva
Cjepač na špicu za metrična i kratka drva
Cjepač na špicu za metrična i kratka drva