Cirkulari

Cirkular obični na kardanski pogon

TEHNIČKA UPUTSTVA:

-duljina……………………..………1000mm

-širina………………………….……..750mm

-visina..................................................1200mm

-težina ...................................................90kg


KARAKTERISTKE:

- upotrebljava se za piljenje drva na kratko

- ima pilu # 500

- visina gaza pile iznad stola je 200mm

- mogućnost raspiljavanja letvi i daski na stolu

- mogućnost pogona na el.motor 2,2kw  ili 3 kw trofazni

- mogućnost vrlo jednostavne zamjene pile 

UPUTSTVO ZA RAD:

- stroj se postavi u ravni položaj i pravilno pričvrsti kardansko vratilo

- osoba koja rukovodi strojem mora prije početka rada provjeriti stroj-dali je dobro  pričvršćena pila i dr.

- lagano se uključi u rad-na svakoj pili piše dozvoljei broj okretaja

- kod pile #500 preporučujemo oko 1000o/min na traktoru-sve ovisi o traktoru

- ovim strojem ne mogu raditi osobe koje nisu upućene u rad stroja kao ni osobe        mlađe od 18 godina

- kod rada na stroju potrebna je prikladna radna odjeća bez visečih djelova koje bi moglo uhvatiti kardansko vratilo

-potrebno je povremeno zatezanje klinastog remenja i podmazivanje ležaja

Cirkular obični na kardanski pogon

Cirkulari

Cirkular s pokretnim stolom

TEHNIČKA UPUTSTVA:

- duljina……………………..………1500mm

- širina………………………….……..800mm

- visina..................................................1200mm

- težina ...................................................120kg

- pila......................................................# 700


KARAKTERISTKE:

- upotrebljava se za profesionalno piljenje drveta

- vrlo sigurno i brzo pilenje

- drvo ne treba držati pila ga pritišće prema dolje

- piljenje debelih trupaca bez okretanja drveta

- mogućnost piljenja tanjih komada na stolu

- mogućnost raspiljavanja letvi i daski na stolu

- mogućnost pogona na el.motor 5,5kw

- mogućnost vrlo jednostavne zamjene pile 

UPUTSTVO ZA RAD:

- stroj se postavi u ravni položaj i pravilno pričvrsti kardansko vratilo

- osoba koja rukovodi strojem mora prije početka rada provjeriti stroj-dali je dobro  pričvršćena pila i dr.

- lagano se uključi u rad-na svakoj pili piše dozvoljei broj okretaja

- kod pile #700 preporučujemo oko 900o/min na traktoru-sve ovisi o traktoru

- ovim strojem ne mogu raditi osobe koje nisu upućene u rad stroja kao ni osobe        mlađe od 18 godina

- kod rada na stroju potrebna je prikladna radna odjeća bez visečih djelova koje

  bi moglo uhvatiti kardansko vratilo

- potrebno je povremeno zatezanje klinastog remenja i podmazivanje ležaja

Cirkular s pokretnim stolom
Cirkular s pokretnim stolom
Cirkular s pokretnim stolom
Cirkular s pokretnim stolom